Haber Detayı
14 Aralık 2012 - Cuma 16:45
 
Aksak, TBMM'de DAP’ı anlattı
Siyaset Haberi
Aksak, TBMM'de DAP’ı anlattı

Erzurum Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Muhyettin Aksak, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) 2013 yılı bütçesi ile ilgili TBMM Genel kurulunda AK Parti grubu adına konuştu.DAP’ın kurulmasının kapsadığı bölge illerinin kalkınması için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, şöyle konuştu:

 


“2013 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Siz değerli milletvekillerine ve televizyonları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza selamlarımı sunuyorum. Onlarca yıldan buyana ihmal edilen Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınması amacıyla kurulan DAP, uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlayan bir kuruluştur. Bir toplumun kalkınma seviyesi, kurumsal gelişmişlik, sosyal refah ve insani gelişmişlik düzeyi gibi birçok kavramla belirlenmektedir. Hükümetimiz çalışmalarını bu bakış açısıyla, bölge potansiyelini ve insanımızın yeteneklerini en üst seviyede kullanma amacına yönelik olarak, sosyal devlet olmanın gereğini de dikkate alarak sürdürmektedir. Bu kapsamda AK Parti iktidarı, merkezden yerele doğru kalkınma hamlesini gerçekleştirmek, bölgenin gelişmesini hızlandırmak ve artırmak için çalışmalarını büyük bir kararlılıkla yürütmektedir. GAP’la başlayan bölgesel kalkınma projeleri KOP, DOKAP ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının kurulmasıyla devam etmektedir. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Kalkınma Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliğe sahip olarak 8 Haziran 2011 tarihinde, 642 sayılı Karar Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. DAP Erzurum ilimiz merkez olmak üzere Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini kapsamaktadır.2011 yılı, İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasına baktığımız zaman, son 14 ilin 9’unu DAP kapsamındaki iller oluşturmaktadır. 14 ili kapsayan DAP Bölgesinin yüzölçümü 149 bin km2 dir. Bu oran Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 5’te birine tekabül etmektedir. Buda gösteriyor ki; DAP oldukça önemli bir bölgeyi kapsamaktadır. Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, bütçe sunuş konuşmasında DAP’la ilgili olarak; projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,2 milyon kişiye istihdam oluşturmasının ve ekonomiye yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapmasının beklendiğine dikkat çekmişlerdir. Bütün bu sonuçları dikkate alarak baktığımız zaman, söz konusu illerimizin diğer illerle olan gelişmişlik farkının kapatılması açısından DAP’ın kurulmuş olmasının ne kadar isabetli bir karar olduğu anlaşılmaktadır. DAP Bölgesinde yürütülen projelere cari fiyatlarla; 2008 yılında 863 Milyon TL ayrılmışken, 2009 yılında 1,1 Milyar TL, 2010 Yılında 1,6 Milyar TL, 2011 ve 2012 yıllarında ise yaklaşık 2,0 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bölgenin 2008 yılında yüzde 6,3 olan kamu yatırımlardan aldığı pay, 2009-2012 döneminde yüzde 2,4 artarak yüzde 8,7’ye çıkmıştır.


DAP Bölge Kalkınma İdaresinin kuruluş amacı öncelikle yerinde koordinasyonu gerçekleştirmektir. Bununla birlikte; Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planı hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak. Bölge planının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek. Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak. DAP Bölge Kalkınma İdaresi kurumsallaşma çalışmaları yanı sıra bölgeye yönelik eylem planı çalışmalarını başlatmış olup, bu çalışmaların 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Eylem Planında, DAP kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla; ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması amaçlamaktadır.


DAP Eylem Planı'nın Amaçları; Tarım, Hayvancılık ve kırsal alanda yapısal dönüşümün temellerini güçlendirmek. İşletmelerin rekabet gücünü artırmak.Fiziki altyapı iyileştirmek olmak üzere dört stratejik gelişme ekseni olarak öngörülmüştür. DAP bölge illeri için uzun süre sadece konuşulan bir hayaldi. AK Parti iktidarı tarafından 2011 yılında atılan bir adımla bu hayal gerçekleştirilmiş ve bölge illerinin gelişmesi için faaliyetlerine başlamıştır. Başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. DAP’ın başta Erzurum olmak üzere kapsamındaki 14 ilimizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor, bu vesileyle 2013 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Murat ÇANKAYA
Etiketler: aksak, tbmmde, dap’ı, anlattı
Yorumlar
Haber Yazılımı